Λίγα λόγια για εμάς


Η Infostat ιδρύθηκε από μία ομάδα Στατιστικών Αναλυτών η οποία στο σύνολό της αποτελείται από συνεργάτες, κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων στη Στατιστική και τη Βιοστατιστική (Εφαρμοσμένη Στατιστική).

Οι Στατιστικοί μας, όχι μόνο έχουν μακροχρόνια εμπειρία στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων αλλά συγχρόνως αγαπούν το αντικείμενό τους και βλέπουν την κάθε Ανάλυση σαν μία πρόκληση για νέα ευρήματα.

Αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους με όρεξη και ενδιαφέρον, γι’ αυτό άλλωστε και δημιούργησαν αυτή την εταιρεία.

Εν συνεχεία, επεκτάθηκε, με τη βοήθεια κατάλληλων συνεργατών (επίσης κατόχων τουλάχιστον Μεταπτυχιακών Τίτλων), έμπειρων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και πήρε τη μορφή ενός ιστότοπου που έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη σωστή και γρήγορη εκπόνηση εργασιών.

index_infostat

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων


index_infostat

Στη σημερινή εποχή, που η «πληροφορία» και η «ψηφιακή τεχνολογία» χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε όλους τους σύγχρονους επιστημονικούς κλάδους, ενώ η συλλογή δεδομένων καθίσταται απαραίτητη, η Στατιστική Ανάλυση έρχεται να συμπληρώσει την κάθε επιστημονική θεωρία, τεκμηριώνοντάς την μέσα από τη χρήση κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων.

Η Στατιστική αποτελεί από μόνη της μία Επιστήμη και κατ’ επέκταση ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις υπόλοιπες.

Η εφαρμογή της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των δεδομένων.

Δηλαδή, η Ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με πωλήσεις προϊόντων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αναλύονται βιοστατιστικά δεδομένα.

Το ίδιο ισχύει και κατά την έναρξη των ερευνών, αναφορικά με το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων.

Για τους λόγους αυτούς, απαιτούνται κατάλληλες γνώσεις από ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει στο αντικείμενο.